ว่าวไทย

ว่าไทย การละเล่นว่าวไทย อุปกรณ์การทำว่าวไทย

ว่าวไทยกับวัฒนธรรมที่คู่กันมายาวนาน

ว่าวไทยกับวัฒนธรรมที่คู่กันมายาวนาน

แม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักว่าวไทย แต่ส่วนมากแบจะไม่มีใครเล่นเป็นเลย การเล่นไทยหรือใช้ในการแข่งขันเหมือนสมัยก่อนแทบจะเลือนหายไปจากสังคมไทยเลยทีเดียว ยุคก่อนนั้นว่าวไทยมีบทบาทมากในการสัมพัฯธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการแข่งขันว่าไทยและว่าวนาๆชาติ มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการละเล่นชนิดนี้ต้องใช้คนเล่นว่าวหลายคนมาเป็นทีมในการเล่นขึ้นอยู่กับว่าว่านั้นมีขนาดใหญ่แค่ใหน แต่ในยุดนี้จะมองหาเด็กที่เล่นว่าว เล็กๆก็ยังไม่ค่อยเจอในชนบททำให้วัฒธรรมการเล่นว่านั้นได้รับความสนใจน้อยลงมาก

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: