ว่าวไทย

ว่าไทย การละเล่นว่าวไทย อุปกรณ์การทำว่าวไทย

ว่าวไทยสวยงาม

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ว่าวไทย

ว่าวไทย… ความเป็นมาของว่าวไทยนั้นมีการเริ่มเล่นและนิยมกันกันมากตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลาย มีการละเล่นกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น สมัยสุโขไทยราวพุทธศักราช 1781-1981 ในยุคของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีความนิยมเล่นกันในหมูเจ้านายชั้นสูง และพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงโปรดปรานการเล่นว่าวมาก มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงเล่นว่าวแล้วเชือกว่าขาดไปตกที่หลังคาบ้านพระยาเอื้อ เมื่อตกกลางคือนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  จึงปลอมตัวเป็นชนสามัญเพื่อจะไปเก็บว่าบนหลังคาบ้านพระยาเอื้อ และในคืนนั้นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ได้เห็นว่าลูกสาวพระยาเอื้อสวยงามมาก จึงตกหลุมรักลูกสาวพระยาเอื้อ

… และในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศักราช 1893-2310 ในสมัยสมเด็จพระเทพราชา และเหล่าขุนนางชั้นสูง มีการนิยมเล่นว่าวกันมาก ชึ่งในช่วงศึกสงครามก็ยังใช้ว่าวเป็นอาวุธโดยการนำระเบิดติดกับว่าว แล้วจุดไฟตามสายป่านใส่ฝ่ายข้าศึก และทำให้เกิดการแข่งขั้นว่าวขึ้นมาในสมัยนี้

จากจดหมายเหตุของ มองซิเออร์ เดอลาลูแบร์ อัครราชฑูตจากราชสำนักฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้เขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุการ เดินทางไว้ว่า “ว่าวของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามปรากฏในท้องฟ้าของทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 2 เดือนของฤดูหนาว และทรงแต่งตั้งขุนนางให้คอยผลัดเปลี่ยนเวรกันถือสายป่านไว้”

บาทหลวง ตาชาร์ด ซึ่งเป็นบาทหลวงในนิกายเยซุอิค ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 19 ส่งเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ได้เขียนบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับว่าว ไว้ว่า “ว่าวเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวสยามที่ทะเลชุบศร และเมืองลพบุรี ขณะที่ สมเด็จพระนารายณ์ประทับอยู่นั้น ในเวลากลางคืนรอบพระราชนิเวศน์ จะมีว่าวรูปต่างๆ ลอยอยู่ ว่าวนี้ติดโคมไฟส่องสว่าง และลูกกระพรวนส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง”

https://welcomlife.wordpress.com

..ในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2111) พระองค์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเล่นว่าวได้ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ที่เล่นว่าวใกล้พระบรมมหาราชวังมีโทษถึงการตัดมือ เนื่องจากอาจลอยไปทำลายยอดและเครื่องประดับของตัวปราสาทได้ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการจัดการแข่งขัน ว่าวจุฬา-ปักเป้า ชิงถ้วยทองคำพระราชทาน ที่พระราชวังดุสิต การแข่งขันนี้มีเป็นประจำทุกปี จนสิ้นรัชสมัยของพระองค์ ต่อมาใน ช่วงปีสุดท้ายในรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) พระองค์ได้ทรง ฟื้นฟูกีฬาว่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาว่าว ระหว่างจุฬา-ปักเป้าประจำปีขึ้นมาอีก แต่ก็มีอันต้องว่างเว้นไปอีก เนื่องจากว่า รัฐบาลไม่ส่งเสริม และว่าวเป็นสิ่งที่สร้างปัญหากับระบบการจ่ายไฟฟ้า เพราะมีว่าวไปติดสายไฟ และเคยมีคนถูกไฟดูดตายก็มีมาก จึงทำให้การเล่นว่าวเสื่อมความนิยมลงไป และคนมีที่มีภูมิปัญญาด้านนี้เริ่มร่อยหรอลง เด็กรุ่นใหม่ที่เล่นและทำว่าวเองเริ่มที่จะไม่มีให้พบเห็น

จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยรู้จักการเล่นว่าวมาไม่ต่ำกว่า 700 ปีแล้ว เราจึงควรอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะของชาตินี้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: