ว่าวไทย

ว่าไทย การละเล่นว่าวไทย อุปกรณ์การทำว่าวไทย

การทำว่าวไทย

การทำว่าว และขั้นตอนวิธีการทำว่าวของไทย

วิธีการทำว่าวของไทยจะแตกต่างกับชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ สำหรับช่างที่จะทำว่าวไทยได้ต้องมีความชำนาญเป็๋นอย่างมากเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ เลือกวัสดุที่จะนำมาทำว่าว ชึ่งได้แก่ ไม้ไผ่ สำหรับไม้ไผ่ที่จะนำมาทำว่าวจะต้อง เป็นไม้ไผ่ที่สุกพอดี ไม่แห้งจนเกินไปจำทำให้ดัดแล้วหักง่าย ส่วนมากไม้ที่นำมาทำว่าวนั้นนิยมใช้ไม้ผ่เพราะไม้ไผ่สามารถดัดและงอไม่หัดง่าย การทำว่าจะต้องได้สัดส่วน และมีจุดกึ่งกลางที่พอดี

ไม่กระดูกกลางจะต้องได้ความยาวที่เหมาะสม และจะทำให้มีลักษณะคล้ายๆไม้กางเขน ใช้การทำว่าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน เช่นว่าจุฬาและว่าวปักเป้าก็จะมีวิธีการที่ต่างกันมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความชำนาญในการทำและประสบการณ์

วัสดุที่จำเป็นอีกอย่างของการทำว่าวก็คือกระดาษนั้นเองบางประเทศใช้กระดาษสา

บางรายมีเทคนิคคือปิดกระดาษตอนเช้าๆ ตอนสายๆอากาศอุ่นขึ้นกระดาษก็จะตึงพอดี หลังจากปิดกระดาษเสร็จแล้วก็มาเจาะรูผูกคอซุง โดยต้องดูความสมดุลของว่าว ว่าไม่เอียงซ้ายหรือขวา หัวหรือท้ายไม่หนักเกินไป อาจจะลองชักเล่นดูเลยก็ได้ หลังจากนั้นก็ตกแต่งภายนอก และวางจำหน่ายได้การทำว่าวเป็นศิลปะของไทยโดยแท้

ลักษณะสายซุงว่าวจุฬา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: